Vi älskar Äventyrsbad. Här på Pite havsbad - inomhus naturligtvis